REHA MUHTAR, Vatan, 21 Ocak 2009

Sonra bir gün ülke işgal edilirse savaşacak kahraman bulamazsın!..

rehaEvet doğru, Güneydoğu’da bir sürü kişinin kirli işlere bulaşmış olabileceği bir savaş var.
Adı üstünde savaş, doğrudur; bir sürü yerde bir sürü etik dışı, demokrasi karşıtı, insan hakları aleyhtarı işler yapılmıştır, fail-i meçhuller, antidemokratik baskılar, ağlatan dramlar yaşanmıştır, yaşanmaktadır...
Ama insaf ederseniz, “bu savaştan kimler komisyon alıyorlar” deseniz de, ortada bir de bu savaşı ilk başlatanlar, ilk yürütenler, ilk sürdürenler var...Bunlara karşı da kurşun yiyenler, sakat kalanlar, ölenler, öldürülenler var...
Hiçbir savaş temiz olmaz...Her savaşta kirlilik vardır...

Bütün savaşlarda maalesef insan hakları ayaklar altına alınabilir, işkenceler, savaş suçluları, etik dışı uygulamalar gırla gider...

İsrail’in saldırısında da böyledir, Filistin’in savaşında da öyledir, Amerika’nın işgalinde de, Yugoslavya’nın bölünmesinde de aynı kurallar geçerlidir...

Ama bizde bir şeyler oluyor...

PKK’yla savaşan herkes tukaka ediliyor medyanın manşetlerinde...

Sadece toplanıp laiklik mi elden gidiyor diye soran münevver insanlar, “faşizmin locaları” muamelisine reva görülüyor...

Türkiye’de bölücülüğe ya da irticaya karşı durmuş herkes, menşeine, duruşuna, oturuşuna, kalkışına, bakılmadan “kirli ilişkilerin kahramanı, çetelerin adamı, darbelerin tezgahçısı, Ergenekon’un piyonu, askerin eratı, katil Yeşil’in ağababası” havasına sokuluyor...

***


Yazıktır ve günahtır...

Sonra bir gün bu ülkeyi işgal etmeye kalktıklarında, savaşacak adam bulamazsınız... Kahramanlar yaratamazsınız...

PKK’yla savaşta sakat kalmış bir Albay’ın bile mahkeme kararı olmadan fütursuzca itibarsızlaştırıldığı katil konumuna düşürüldüğü, bir ülkede yarın “bu ülkeye kanımı seve seve veririm” diyen kahramanları mumla arasanız, bulamazsınız...

Evet insan haklarına herkes riayet etsin... İşkenceler olmasın, fail-i meçhul yaratılmasın, cinayet şebekeleri ayıklansın... Ama müsade edersiniz vatanı için savaşanlar da itibarsızlaştırılmasın...

Sanki PKK’ya karşı savaşmak, “kirli bir iştir” havası yayılmasın...

Sanki PKK sempatizanlarına sempati gösterenlere tepki göstermek “vatan hainliği” olarak anılmasın...

Anladık demokrasi olsun...İnsanlar sorgusuz sualsiz infaz edilmesin...

Herkes haddini bilsin...Geçmişte “öteki Türkiye’ye karşı yapılanların” hesabı sorulsun...

Ama bir dakika...

Yeni bir kültür yaratılırken adil davranılsın...PKK baştacı edilip, çember sakallı tepkiler demokrasi zannedilip, Cumhuriyet tarumar edilmesin...

Obama’yı ve Amerikan Başkanlığı törenlerini iyi izleyin...

Carter’ı, topallayarak yürüyen baba Bush’u, Barbara’yı, Clinton’u, Hillary’yi, küçük Bush’u, Obama’yı.

Devletin, Cumhuriyet’in, devamlılığın ve demokrasinin hep beraber nasıl yaşatılabildiğini orada göreceksiniz... Bizde devr-i sabık yaratmaktan, bir önceki Cumhurbaşkanları Başbakanlar neredeyse Ergenekoncu ilan edilecekler?..

Amerika bize layık görmese de kendisi için iyi demokrattır... İyi bakın görüntülere, “sakat kalan devlet övünç madalyalı askerlerin intiharını” göremeyeceksiniz...

Hepsi birbirine sarılılar orada başkanların... Çünkü Başkanlar geçici Amerika bakidir...

REHA MUHTAR, Vatan, 21 Ocak 2009